Shin Shin Aikido København
Gunnar Nu Hansens Plads 7
2100 Copenhagen Ø

Kasserer  +45 2467 5876

 

 

At kontrollere energien i et angreb

 

Når en angriber indleder et angreb, vil han være fast besluttet på at udføre et slag, spark eller holdegreb. Denne intention vil fastholde ham i et bestemt handlingsmønster; hans muligheder for spontant at reagere anderledes vil være låst af hans egen intention om at angribe. Det er altså intentionen om dette bestemte angreb, der gør angriberen fastlåst og ensrettet i sine bevægelser. I aikido ses angrebet som en bevægelseai_harmony_ki_power_do_path med en vis energi, som man med den rette indstilling og teknik kan kontrol- lere. Man stopper således ikke et angreb ved brug af modsatrettet kraft, men integrerer sine parader i angrebet for dermed at kontrollere modstanderens energi. Evnen til at reagere spontant og harmonisere sine bevægelser i forhold til en eventuel angriber er et vigtigt grundelement i aikido. Gennem stadig træning udvikler man evnen til at forstå og imødegå enhver form for aggression uden selv at blive en del af denne.

 

Den universelle energi

Aikido er en budo kampkunst, der integrerer den fysiske og  den åndelige side af livet. Den filosofiske tanke er, at livet er en stadig strøm af energi. I erkendelse heraf bliver tanken om at bekæmpe hinanden derfor meningsløs. Dybest set er aikido kunsten at forstå og blive et med kreativiteten, kærligheden og dermed livet.

 

 Your mind should be in harmony with the functioning

of the universe; your body should be in tune with the

movement of the universe; body and mind should be

bound as one, unified with the activity of the universe.

Morihei Ueshiba

facebook