Shin Shin Aikido København
Gunnar Nu Hansens Plads 7
2100 Copenhagen Ø

Kasserer  +45 2467 5876

 

 

Aikido - en Budo kampkunst

 

Aikido er et defensivt selvforsvarssystem, der opøver evnen til på en naturlig

og hensigtsmæssig måde at reagere refleksivt på et eventuelt angreb. 

Grundtanken er at bruge kraften i angrebet til at fælde modstanderen med.

I aikido er der ingen konkurrence. Træningen foregår som en serie øvelser bestående af et angreb og et forsvar. Den angrebne viger uden om sin ai ki do banner 150x447partners angreb,  integrerer sig i hans bevægelser for dermed at overtage initiativet, bringe angriberen ud af balance og enten foretage et holdegreb eller et kast. Aikido er et effektivt system mod én eller flere angribere. Det gør udøveren i stand til  at forsvare sig mod en lang række forskellige angreb.

Tre grundprincipper

 

Awase - timing

At integrere sig i modstanderens angreb og gøre sig til

et med hans bevægelse.

 

Tai-sabaki - bevægelse

At flytte sit centrum ind i den rette vinkel og afstand i forhold

til angriberen.


Kokyu-ryoku – åndedræts kraft

At forene de tre dimensioner: tid, bevægelse og styrke. 

Ved brug af Kiai fokuseres den indre energi, for i den rette position og timing at overtage kontrollen og neutralisere modstanderens angreb.

facebook