Shin Shin Aikido København
Gunnar Nu Hansens Plads 7
2100 Copenhagen Ø

Kasserer  +45 2467 5876

 

 

 

Aikido

Medlemskab 

 

 

shin.shin logo RGB

Dojoens

regelsæt

Etikette

Dojo etikette

 

1.   Instruktøren har ansvaret for at træningen foregår sikkert og      

      forsvarligt. Følg derfor altid instruktørens råd og anvisninger.

 

2.   Træningen er, udover en serie tekniske øvelser, også en øvelse i at

      modtage og lære.

 

3.   Afpas de enkelte teknikker efter din partners erfaring og kunnen.

 

4.   I aikido konkurrerer man ikke med sin partner, men mod sin egen

      uformåen.

 

5.   Koncentration er en vigtig del af træningen, undgå derfor unødig snak

      på måtten. Vis respekt for aikido og dine klubkammerater. Buk mod

      shomen hver gang du går ind på, eller forlader måtten.

 

6.   Træningen indledes med at bukke for billedet af grundlæggeren,

      Morihei Ueshiba med ordene "Onegai Shimasu", (lad os begynde). Efter

      træningen hilses med ordene "Domo arigato gozaimashita" (Høflig tak).

      Buk for din partner før og efter hver teknik. Vis respekt for instruktøren,

      især når han/hun instruerer dig personligt.

      Husk at respekt og sikkerhed er to sider af samme sag.


7.   Hold dojoen, dig selv og din gi ren.

     

 

 

8.   Demonstrér aldrig Aikido udenfor dojoen.

 

facebook