Shin Shin Aikido København
Gunnar Nu Hansens Plads 7
2100 Copenhagen Ø

Kasserer  +45 2467 5876

 

hitohiro 056 copy

 

Dento Iwama Ryu

Iwama Shinshin Aiki Shurenkai                            

Hitohira Saito Soke viderefører den aikido, som Morihei Ueshiba udviklede, og som hans fader Morihiro Saito organiserede i et pædagogisk system. Dento Iwama Ryu fastholder og udbygger den tætte forbindelse mellem bukiwaza (våbenteknikker) og taijutsu (kropsteknikker). Det er gennem tilegnelsen af våbenteknikker, man umiddelbart forstår de grundlæggende principper i taijutsu. Først derefter er det muligt at udvikle en dybere forståelse af aikido.

 

 

Iwama Shin Shin Shurenkai

 

 

We preserve and share the great influence of my father, Morihiro, while remaining faithful to the technical and spiritual heritage left by the Founder, Morihei Ueshiba. We continually try to improve ourselves through the intensive and systematic practice of kihon, and we believe each training session is a unique opportunity to feel closer to the Founder. I firstly apply this permanent training to myself.

Hitohira Saito.
Iwama Shinshin Aiki Shurenkai.

 

  hitohira saito 5b

 

   osiris  216a

 

   hitohira saito 8b

facebook