Shin Shin Aikido København
Gunnar Nu Hansens Plads 7
2100 Copenhagen Ø

Kasserer  +45 2467 5876

 

 

Ueshibas elev Morihiro Saito

Få år efter Ueshiba etablerede sin Dojo i Iwama, blev han opsøgt af den 18-årige
Morihiro Saito, og en livslang lærer-elev relation begyndte. Allerede som 30-årig var Saito en af Ueshibas mest brugte instruktører i Iwama Dojo og samtidig en af de mest respekterede instruktører i Hombu Dojo Tokyo. Morihiro Saito var den eneste, der havde tilladelse af Ueshiba til at undervise i våbenteknikker. Som anerkendelse af Saito Senseis trofasthed overdrog Ueshiba ham et stykke land, og her byggede han sin bolig få meter fra Iwama Dojo og Ueshibas hjem. Kort før sin død i 1969 overdrog Ueshiba ansvaret for dojoen og Aiki templet til Morihiro Saito.

 

Morihiro Saito videreførte Ueshibas aikido

Morihiro Saito Sensei var 9. dan Aikikai og en af de mest prominente og respekterede instruktører i verden. Hans livsopgave blev at videregive den traditionelle aikido, som han lærte den af Morihei Ueshiba.

Morihiro Saito systematiserede træningen og udviklede et sæt af pædagogiske

principper, som kaldes Iwama Ryu (ryu=skole). Et solidt fundament af korrekte

grundteknikker betragtes som altafgørende for at udføre de mere avancerede

teknikker. Morihiro Saito holdt træningslejre og seminarer verden over.

I perioden 1973 - 76 udgav Saito Sensei fem bøger om "Traditionel Aikido". 

 Fra 1994 udgav han fem bøger under temaet "Takemusu Aikido", samt bogen Takemusu Aikido special edition, en kommentar til Morihei Ueshibas træningsmanual "Budo" fra 1938.  Herudover udgav han en del videoer, bl.a. om våbenteknikker i aikido.  I 1989 introducerede han våben-gradueringer op til 4. dan med certifikater, som han selv kalligraferede.

Morihiro Saito          

facebook